Öğrenci Yönetmelikler

*Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi ön lisans ve lisans eğitim-öğretim, sınav, değerlendirme ve öğrenci işleri yönetmeliği

 

 *Öğrenci  Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

 

  *Dikey Geçiş Yönetmeliği

 Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik (Dikey geçiş yönetmeliği )

  

* Yatay Geçiş Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik   )

 

*Arsin Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

Ögrencilerinin Isyerlerindeki Egitim, Uygulama ve Stajlarına Iliskin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönerge

 

 *Öğrenci Konseyi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci konseyi yönergesi