Hedefler

 Hedeflerimiz

 

1- Nitelikli bilimsel araştırmaların arttırılması,

-Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısının her yıl en az %5 arttırılması

2- Kalite bilincinin tüm personelimiz ve öğrencilerimiz tarafından anlaşılabilmesi için sürekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi

-Her dönem en az 5 eğitim etkinliği düzenlenmesi (İSG, İlkyardım, Kalite Yön. Sis. vb.)

3- Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesindeki proje ve eğitim çalışmalarının sayısının arttırılması

-Staj yeri, işe alım, teknik gezi, meslek içi eğitim vs.

4- Eğitimde başarı oranının arttırılması

-her yıl en az 1 adet DGS sınavı eğitim, iç eğitimler

5- Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi,

-her yıl en az 5 adet kültürel faaliyet düzenlenmesi

-her yıl en az 1 adet spor organizasyonu düzenlenmesi

6- Girişimci ve yenilikçi öğrenciler yetiştirmek,

-her yıl girişimcilik ve yenilikçilik ile ilgili en az 1 adet toplantı düzenlemek

7- İç ve dış paydaşların eğitim kalitesine katkısının arttırılması,

-sektör temsilcileri ile ortak eğitim faaliyeti (halk eğitim, özel kurslar)   

-her yıl en az 2 adet sürekli eğitim merkezi ile birlikte eğitim düzenlemek