Formlar

Akademik Formlar

FR-04 Revizyon Talep Formu

FR-07 Düzeltici Faaliyet Talep Formu

FR-12 Öneri Şikayet Formu

FR-13 Yıllık Eğitim Planı Formu

FR-14 Eğitim Katılım Formu

FR-15 Eğitim Değerlendirme Formu

FR-23 Kayıp-Buluntu Eşya Tutanak Formu

FR-25 Toplantı Tutanağı Formu

FR-39 Etkinlik Talep Formu

FR-41 İç Yazışma Formu

FR-46 Ders Programı Çizelgesi

FR-47 Sınav Programı Çizelgesi

FR-48 Öğrenci Etik Kuralları Formu

FR-49 Ders Görevlendirme Formu

FR-51 Sınav Yoklama Çizelgesi

FR-52 Sınıf Yoklama Çizelgesi Formu

FR-53 Devamsız Öğrenci Duyuru Formu

FR-55 Satın Alma Talep Formu

FR-56 Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu

FR-57 Etkinlik Takip Formu

FR-60 Akademik Personel Göreve Başlama Formu

FR-62 Öğretim Elemanı Görevlendirme Formu

FR-63 Arıza Bildirim Formu

FR-65 Rİsk Kayıt Formu

FR-66 Risk Oylama Formu

FR-70 Şikayet-Öneri Memnuniyet Takip Listesi Formu 

FR-72 Arşivden Döküman Talep Formu

Sınav Değerlendirme Formu

İdari Formlar

FR-04 Revizyon Talep Formu

FR-06 Arşiv Teslim ve Elden Çıkarma Formu

FR-07 Düzeltici Faaliyet Talep Formu

FR-11 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Raporu Formu

FR-12 Öneri Şikayet Formu

FR-16 Periyodik Bakım Takip Formu

FR-17 Makine Ekipman Listesi ve Yıllık Bakım Planı Formu

FR-18 Periyodik Bakım Planı ve Takip Formu

FR-23 Kayıp-Buluntu Eşya Tutanak Formu

FR-24 İdari Mazeret İzin Formu

FR-25 Toplantı Tutanağı Formu

FR-31 Odalar Temizlik Takip Formu

FR-32 Kat Hizmetleri Temizlik Takip Formu

FR-33 Lavabolar Temizlik Takip Formu

FR-36 Derslikler Temizlik Takip Formu

FR-40 Saklanmasına Lüzum Olmayan Belgelere İlişkin İmha Listesi Formu

FR-41 İç Yazışma Formu

FR-44 Araçlı-Yaya Ziyaretçi Kayıt Formu

FR-45 Spor Alanı ve Malzemesi Kullanımı Talep Formu

FR-55 Satın Alma Talep Formu

FR-56 Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu

FR-58 Temizlik Takip Formu

FR-59 İdari personel Göreve Başlama Formu

FR-61 Hedef Takip Planı Formu

FR-63 Arıza Bildirim Formu

FR-64 Tedarikçi Değerlendirme Formu

FR-68 Merdiven ve  Bahçe Temizlik Hizmetleri Takip Formu                                                                                                                                                                               

FR-69 Aylık Doğrudan Temin Yol. Yap. İş. Takip Formu

FR-71 Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Listesi Formu

Öğrenci Formları

FR-21 Mazeret Sınavı Dilekçe Formu

FR-45 Spor Alanı ve Malzemesi Kullanımı Talep Formu