Akademik Idari Formlar

Akademik/ İdari Formlar

FR-04 Revizyon Talep Formu
FR-07 Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu
FR-11 Uygun Olmayan Ürün Hizmet Raporu Formu
FR-12 Öneri Şikayet Formu
FR-14 Eğitim Katılım Formu
FR-17 Makine Ekipman Listesi ve Yıllık Bakım Planı Formu
FR-18 Periyodik Bakım Planı ve Takip Formu
FR-23 Kayıp-Buluntu Eşya Tutanak Formu
FR-24 İdari Mazeret İzin Formu
FR-25 Toplantı Tutanağı Formu
FR-26 Kantin Denetim Formu
FR-27 Kantin Hijyen Kontrolü Takip Formu
FR-31 Odalar Temizlik Takip Formu
FR-32 Kat Hizmetleri Temizlik Takip Formu
FR-33 Lavabolar Temizlik Takip Formu
FR-36 Derslikler Temizlik Takip Formu
FR-39 Etkinlik Talep Formu
FR-41 İç Yazışma Formu
FR-46 Ders Programı Çizelgesi
FR-47 Sınav Programı Çizelgesi
FR-48 Öğrenci Etik Kuralları Formu
FR-49 Ders Görevlendirme Formu
FR-51 Sınav Yoklama Çizelgesi
FR-52 Sınıf Yoklama Çizelgesi Formu
FR-53 Devamsız Öğrenci Duyuru Formu
FR-55 Satın Alma Talep Formu
FR-56 Malzeme Muayene ve Kabul Komisyonu Tutanağı Formu
FR-57 Etkinlik Takip Formu
FR-59 İdari personel Göreve Başlama Formu
FR-60 Akademik Personel Göreve Başlama Formu
FR-62 Akademik Personel Görevlendirme Formu                                                                                                                                                                                                 FR-68 Merdiven ve  Bahçe Temizlik Hizmetleri Takip Formu                                                                                                                                                                                FR-69 Aylık Doğrudan Temin Yol. Yap. İş. Takip Formu