İlginize teşekkür ederiz. 2016 yılı için anket girişi tamamlanmıştır.
Sonuçlar 2016 Stratejik Plan Değelendirme Raporu ile paylaşılacaktır.