Değerli İdari Personelimiz,

Üniversitemiz 2014-2018 Stratejik Planı içerisinde yer alan "Yönetim ve Organisazyon Yapısının Geliştirilmesi" stratejik amacına yönelik faaliyetler kapsamında sizin görüşleriniz de büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ve tamamen gizlilik esasları çerçevesinde yürütülecek olan Personel Memnuniyet Anketine gereken ilgiyi göstermenizi ve görüşlerinizi paylaşmanızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Rektörlük