B- Risk Değerlendirme Standartları

Standart 5 - Planlama ve Programlama

   5-1-Planlama ve Programlama

   5-2-Stratejik Plan

   5-3-Amaç ve Hedefler

   5-4-Performans Göstergeleri 

Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

   6-1-Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

   6-2-Risk Belirleme ve Değerlendirme Ekibi

   6-3-Riskli Kabul Edilen İş ve İşlemler (Genel)

   6-4-Risk Değerlendirme Formu (Genel)

   6-5-Risk Matrisi (Genel)

   6-6-Risk Skorları Tablosu (Genel)

    Riskli Kabul Edilen İş ve İşlemler (Öğrenci, Personel, Çalışma Odaları, Sınıflar)

   6-7-Çalışma Odaları, Sınıflar

   6-8-Risk Matrisi (Öğrenci)

     6-8-1. Disipilin Soruşturması

     6.8.2. Sınavlara İtiraz İşlemleri

     6.8.3  Staj İşlemleri

   6-9-Risk Matrisi (Akademik-İdari)

      6.9.1 Risk Matrisi-Yüksekokul Yönetim Kurulu-Disiplin Kurulu Akademik Genel Kurul Toplantı Süreci

    6.9.2. Risk Matrisi-MYO Yönetim Kurulu Üye Seçimi

    6.9.3. Risk Matrisi-Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi

    6.9.4. Risk Matrisi-Danışman Belirlenmesi

    6.9.5. Risk Matrisi-Bölüm Başkanı Ataması İş Süreci

    6.9.6. Risk Matirisi-Laboratuvar

Son Güncelleme : 11-05-2017