Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren mesleki ve teknik eğitimde uluslararası bir onay kuruluşu olan EDEXCEL açılımı “educational” (eğitimsel) ve “excellence” (mükemmellik) sözcüklerinden oluşur. EDEXCEL ortaöğretimde Genel Eğitim Sertifikası, Genel Ortaöğretim Sertifikası ve mesleki ortaöğretim ve yükseköğretimde Mesleki ve Teknik Eğitim Diploması sağlayan, bütün dünyada her yıl 1,5 milyon mezuniyeti belgelendiren bir onay kuruluşudur.


Edexcel'in faaliyet gösterdiği ülkeler

EDEXCEL yalnızca bir onay sistemi değil, eğitimin mükemmelleştirilmesi konusunda yükseköğretimdeki tüm paydaşlara işbirliği içerisinde destek sağlayan bir kuruluştur. Bu paydaşlar öğretim elemanları, öğrenciler, sınav uygulayıcıları, bölüm ve program başkanları ve işverenlerden oluşmaktadır.

EDEXCEL tarafından öğretim elemanlarına, sınav uygulamacılarına ve program ve bölüm başkanlarına programlar ve derslerle ilgili anahtar bilgiler ve kaynaklar sunulmakta öğrencilere edexcel onaylı eğitimlerden kendilerine uygun olanı seçmek için bilgi verilmekte, öğretim programları ile ilgili ipuçları ve detaylar sağlanmaktadır.

Özetle 100 den fazla ülkede her yıl 2 milyonun üzerinde insan EDEXCEL Öğrenme Programlarına ve kalitesine güvenerek çalışmaktadır. Farklı seçenek, destek ve esneklik sunmaktadır. EDEXCEL’in BTECH (Bussiness and Technical Education Council) Yeterlilikleri vizyon gerçekleştirmek için gerek duyulan kalite ve özgüveni sağlamaktadır. EDEXCEL, Pearson yayın kuruluşunun bir alt birimi olup, bir çok ülkedeki eğitim kurumları ile çalışmaktadır.

 

EDEXCEL ONAYLI MERKEZ

Dünyanın herhangi bir noktasında EDEXCEL denetiminde bulunan diğer eğitim kurumları ile aynı kalite ve amaçlara sahip eğitim veren ve mezunları diğer EDEXCEL merkezlerinde eğitim görenlerle aynı eğitim seviyesine sahip olan yerdir.

 

 
YÜKSEKOKULUMUZDA EDEXCEL

Electricity Technology ve Electronics Technology adı ile açılan bu programların eğitim dili tümüyle İngilizce olup, öğrenciler tümüyle bir yıl hazırlık sınıfı okuduktan sonra yüksekokulumuzdaki programlarına başlayacaklardır. Bir yıl yüksekokulumuzda eğitim gördükten sonra yurt dışında anlaşmaya varılmış dengi bir okula giderek eğitimlerini orada tamamlayacak ve her iki üniversitenin diplomasını alacaklardır. Bu proje kapsamında İngiltere’den College Of North West London ile anlaşma yapılmıştır. Bu uygulamanın bir parçası olarak Electricity Technology Programı 2010 Mart ayı sonunda İngiliz EDEXCEL Akreditasyon kuruluşu tarafından denetlenerek akredite edilmiştir. Bir programımızın da olsa EDEXCEL tarafından akredite edilmesi yüksekokulumuzun uluslararası tanınmışlığını artırmıştır.