Tanıtım

KTÜ Adli Bilimler Enstitüsü 05/03/2012 tarih ve 2012/2908 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin Resmi Gazetenin 28242 sayılı 23 Mart 2012 Cuma günkü nüshasında yayınlanarak kurulmuştur. Enstitü bünyesinde Tıp Bilimleri Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Anabilim Dalı ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalında lisansüstü eğitim verilecektir.

Tıp Bilimleri Anabilim Dalı

Amaç; Özellikle Tıp Alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermek üzere, Adli Patoloji, Adli Psikiyatri, Adli Farmakoloji, Adli Travmatoloji, Adli Radyoloji, Adli Mikrobiyoloji, Cinsel Suçlar Bilimi, Adli Pediatri, Adli Obstetrik ve Jinekoloji, Adli Genetik, Adli Diş Hekimliği ve Adli Tıp Kurumu’nun ihtiyaç duyduğu uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu eğitimi alanlar, Temel Hukuk, Kriminoloji ve Adli Bilimler ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştireceklerdir. Bu Anabilim Dalına yalnızca tıp ve diş hekimleri kabul edilecektir. Doktora eğitimlerinde meslek derslerinin yanı sıra kriminalistik ve temek hukuki yaklaşımları içeren ders programı uygulanacaktır.

 

Fen Bilimleri Anabilim Dalı

Amaç; Fen Bilimleri Alanında, Eğitim görmüş kişilerin bu bilgilerini adli amaçla kullanabilmelerini sağlamak üzere Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi vermek amaçlanmıştır.

Yukarıda belirtilen amaçla; Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programları kapsamında Adli Toksikoloji, Adli Seroloji, Adli Biyoloji ve Hemogenetik, Adli Entomoloji, Belge İncelemesi, Adli Bilişim, Olay Yeri İnceleme, Ses ve Görüntü Analiz Bilimi, Balistik, Adli Hemşirelik, Adli Otomotiv, Yangın İncelemeleri Bilimi, Adli Meteoroloji, Adli Astronomi, Adli Mühendislik, Adli Antropolojiyi içeren Adli Bilimler ile ilgili mesleki konular yer alacaktır. Mesleki derslere ek olarak Adli Tıp, Kriminoloji ve Temel Hukuki yaklaşımları içeren ders programı uygulanacaktır. Kimya, Biyokimya, Kimyagerlik, Eczacılık, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Fizik, Fizik-Astronomi, İstatistik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Bölümleri, Matematik Bölümü, Jeoloji, Coğrafya Bölümü, Kara Harp Okulu, Polis Akademisi mezunları, bu Anabilim Dalı Programlarına katılabileceklerdir.

 

Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Amaç; Hakim- Savcılar, Avukatlar başta olmak üzere hukukcuların Adli Bilimler ile ilgili güncel konularda bilgilendirilmesi özellikle çağdaş kriminal teknik yöntemler hakkında aydınlatılmaları amaçlanmıştır.

Yukarıda belirtilen amaçla; Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programları kapsamında Sağlık Hukuku, Adli Psikoloji, İnsan Hakları, Hasta Hakları, Adli Antropoloji ve Antropometri, Adli İdentifikasyon ve Fasial Rekonstrüksiyon, Adli Arkeoloji, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, İstatistik, Uluslar arası İlişkiler, İş İdaresi ve İşletme, Ekonomi, Adli Bilişim yer alacaktır. Mesleki derslere ek olarak Adli Tıp, Kriminoloji ve Temel Hukuki yaklaşımları içeren ders programı uygulanacaktır. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programlarına Hukuk Fakültesi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Polis Akademisi, Kara Harp Okulu, İletişim, Siyasal Bilgiler, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Felsefe, Yabancı Diller, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Sosyal Antropoloji, İş İdaresi, İşletme, Tekstil Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Hemşirelik Yüksekokulu mezunları katılabileceklerdir.