Amaç, Misyon Vizyon

MİSYONU

Adli Bilimler Alanında:

Eğitim-Öğretim; Mezuniyet Sonrası doktora ve sertifikalı lisans ve yüksek lisans programlar, Akademik etkinlikler düzenlemek,

Araştırma; Disiplinler arası sınırları kaldırarak bilgi akışı sağlamak, sorunlara bilimsel-yenilikçi çözümler getirmek,
Güncel bilimsel gelişmeleri yakalamak,
Bilgi ve teknoloji üretimini sağlamak,

Referans Bilirkişilik Hizmeti; Hızlı, güvenilir, yetkin, tarafsız, gizlilik ilkelerine bağlı, insan haklarına saygılı bilimsel bilgi ve görüş oluşturmak

VİZYONU

Adli Bilimler alanında, ulusal ve uluslararası camiada kabul bulan, saygın, bilim ve teknolojide öncü, profesyonel eğitim sağlayan, çağın gereklerine göre kendini sürekli yenileyen, ihtiyaç duyulduğunda güvenilir, tarafsız, yetkin bilirkişilik hizmeti sunan, multidisipliner akademik kurum olmak

AMAÇ VE HEDEFLER

Günümüzde çağdaş tıp eğitim-öğretim ve sağlık uygulamalarında, Adli Tıp İnsan Hakları, Hasta Hakları ve Etik değerler bağlamında giderek artan önem taşımaktadır. Bunun ötesinde Adli Bilimler uygulamaları daha geniş multidisipliner yaklaşımın olmasa olmaz nitelik taşıdığı ve bu alanda danışmanlık ve bu amaçla lisansüstü ve doktora eğitimini zorunlu kılmaktadır. Temelde Tıp-Hukuk birlikteliğine dayanan ve Adli Bilimler kapsamına girebilecek farklı disiplinleri içeren eğitim-öğretimin mezuniyet sonrasında gerçekleştirilmesi yalnızca çağdaş Adli Bilimler Enstitüsü'nce sağlanabilecektir.Bu amaçla hedefimiz; Adli Bilimler alanında tarafsız ve yetkin danışmanlık hizmetinin yanı sıra Adli Bilimler alanında Lisansüstü ve Doktora Eğitim ile Ulusal ve Uluslar arası çapta araştırmalar yapılmasıdır.