Sosyal Bilimler Enstitüsü YÖK Doktora Burs Programları Başvuru Sonuçları

a) İktisat Anabilim Dalı Davranışsal Ekonomi Alanı

  Adı ve Soyadı Başarı Notu Sınav Sonucu
1 Sevinç AYTAŞ 66,605322 Başarısız
2 Saniye KÜÇÜK 74,564074 Başarılı
3 Belemir Birinci 68,250782 Başarısız

 

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim Proje Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı’nın E.63036 sayılı yazısına istinaden “her bir alt alan için en az 3 öğrencinin 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde eğitime başlatılması” hükmü gereğince yeterli sayıda başarılı öğrenci olmaması nedeniyle programın açılmamasına karar verilmiştir.

 

b) İktisat Anabilim Dalı Para Politikası Alanı

  Adı ve Soyadı Başarı Notu Sınav Sonucu
1 Ömer İhsan YILMAZ 69,2310545 Başarısız
2 Gökçen AYDINBAŞ 68,0756875 Başarısız
3 Ceyda Bayraktar DAŞTAN 71,7356345 Başarılı
4 Fatih AKIN - Başarısız
5 Elif Duygu KULLUKÇU 76,6008255 Başarılı
7 Ömer Faruk KÖMÜRCÜOĞLU 78,0318635 Başarılı
8 Yusuf KURT - Başarısız - Başarısız

 

c) Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası Güvenlik ve Terör Alanı

  Adı ve Soyadı Başarı Notu Sınav Sonucu
1 Ekrem OK 78,442715 Başarılı
2 Dilek KARADENİZ 81,0497585 Başarılı
3 Zehra AKSU 76,372694 Başarılı
4 Şeyma KALYONCU 75,709276 Başarılı